ექიმის ძებნა

პარტნიორები

აქსა მედიქალი პარტნიორებს სთავაზობს ურთიერთსასარგებლო, მარტივად ადმინისტრირებად და მოქნილ თანამშრომლობას. სადაზღვევო კომპანიებისათვის ჩვენი კლინიკა არის მაღალი ხარისხის სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებელი ხარჯთეფექტური დაწესებულება, რომელიც ეყრდნობა მართული ჯანდაცვის პრინციპებს (managed care).
 
ამავდროულად პაციენტთა რეგისტრაციის, ფინანსური ანგარიშსწორებისა და სამედიცინო დოკუმენტაციის წარმოების უნივერსალური ელექტრონული სისტემა საშუალებას გვაძლევს ვაწარმოოთ დროული და ხარისხიანი ანგარიშგება.

ჩვენი პარტნიორები: