ექიმის ძებნა

ოლიკო მაღლაკელიძე

ოლიკო მაღლაკელიძე

კლინიკა “აქსა მედიქალის” ოჯახის ექიმი – ოლიკო მაღლაკელიძე.

დეპარტამენტი: ოჯახის ექიმი
პოზიცია: ოჯახის ექიმი