ექიმის ძებნა

ნონა ჩოფიკაშვილი

ნონა ჩოფიკაშვილი

კლინიკა „აქსა მედიქალის“ ექიმი რევმატოლოგი – ნონა ჩოფიკაშვილი
2014წლიდან დღემდე მუშაობს კლინიკა „აქსა მედიქალში“ ექიმ რევმატოლოგად.
1993წლიდან დღემდე მუშაობს სხვადასხვა კლინიკებში ექიმ რევმატოლოგად.
1986-1991წწ განათლება მიღებული აქვს ჩრდილო ოსეთის სამედიცინო ინსტიტუტში.
1998წ გაიარა კვალიფიკაციის კურსი რევმატოლოგიაში.
კლინიკა „აქსა მედიქალში“ ქალბატონი ნონა უზრუნველყოფს რევმატოლოგიურ დაავადებათა სრული სპექტრის დიაგნოსტირებას, როგორიცაა შემაერთებელი ქსოვილის სისტემური დაავადებები და ვასკულიტები, ანთებითი რევმატიული დაავადებები, სახსრების დეგენერაციული დაავადებები, სახსარგარე რბილი ქსოვილების დაავადებები.

დეპარტამენტი: რევმატოლოგია
პოზიცია: რევმატოლოგი